Priser

Vi har konkurransedyktige priser. Vi skreddersyr markedsføringen etter ditt behov. 

Våre veiledende provisjonssatser er: 

inntil 2% inkl. mva. av kjøpesummen, minimum kr 25.000,- inkl. mva.,

oppdragsgebyr kr 5.000,-, markedsføringspakker fra kr 10.000,- og salgstilretteleggelse etter avtale. 

Oppgjørsoppdrag utføres fra kr 20.000,- inkl. mva. 

Ved salg av gårdsbruk eller annen næringsvirksomhet avtales provisjonen særskilt.