Fremtidsfullmakt

Sikkerhet for deg og dine kjære

 

 

Når livet tar uventede vendinger, er det viktig å være forberedt.
En fremtidsfullmakt gir deg større grad av selvbestemmelse og sikrer at dine interesser blir ivaretatt når du ikke lenger kan ta vare på deg selv.

 

🏡 Beskyttelse av eiendom og økonomi

  • En fremtidsfullmakt er en juridisk avtale som gir én eller flere personer muligheten til å ivareta fullmaktsgiverens interesser på angitte områder.
  • En fremtidsfullmakt kan inkludere økonomiske beslutninger, helsemessige avgjørelser, eiendomssaker med mer.

🤝 Profesjonell bistand

  • Advokatfirmaet Aae har spesialisert seg på juridiske spørsmål knyttet til fremtidsfullmakter.
  • Å involvere en advokat gir deg trygghet. Vi tilpasser fremtidsfullmakten til dine spesifikke behov og ønsker, og kan gi råd om hvilke situasjoner nettopp din fremtidsfullmakt bør dekke.
  • Formuleringen av fullmakten er avgjørende. Vi sørger for at den er klar, presis og uten rom for misforståelser.

🔒 Unngå feil og fallgruver

  • Advokater kjenner de vanligste feilene som kan oppstå ved opprettelse av fremtidsfullmakt. Vi sørger for at fullmakten er i tråd med gjeldende lover og regler.
  • Har du andre juridiske dokumenter, som testament eller ektepakt/samboeravtale? Vi hjelper deg med å unngå motstridende bestemmelser.

 


📞Kontakt oss 

Har du spørsmål om fremtidsfullmakt eller ønsker å bestille en time for opprettelse av fullmakt?

Ta kontakt med oss på:

📧 E-post: post@advokat-aae.no

📞 Telefon: +47 72487990

 

*Pris på fremtidsfullmakt avhenger av tidsbruk og varierer etter hvor omfattende fullmakten skal være. Våre veiledende priser er kr 2.375,- per time.

 

 

 

Ønsker du å lese mer om fremtidsfullmakt før du bestemmer deg?

Se mer info på: https://www.statsforvalteren.no/portal/vergemal/fremtidsfullmakt/