Historie

Familien Aae har drevet samme virksomhet i over 60 år.

Bedriftens historie

Jomar Aae avsluttet sine jusstudier i 1952. Han arbeidet i Norges Bank frem til 1954 før han flyttet til Orkanger og overtok en nyetablert sakførerforretning etter Odd Grut. Tittelen den gang var Overrettsakfører.

Virksomheten ble drevet som et enkeltmannsforetak med noe sekretærbistand av sin kone Gunhild Aae. Kontoret var lokalisert i den tidligere brannstasjonen i Njardar gate.

I 1963 flyttet Advokat Jomar Aae til nye lokaler i Hjørnegården i Orkdalsveien 54. 

Jomar og Gunhilds sønn, Jon Reidar Aae tok sin juridiske embetseksamen i 1980 og ble autorisert som advokatfullmektig i 1981. Han tok jobb som timelærer i rettslære ved Orkdal Videregåande skole fra 1981-1986 og fikk et 6 måneders vikariat ved Orkdal Lensmannskontor under etterforskningen av en større drapssak ved Orkdal Helsetun.

Jon Reidar Aae fikk sin advokatbevilling i juni 1983 og drev bedriften sammen med sin far Jomar Aae frem til januar 1987. Jomar Aae ble rammet av kreft og døde i mars 1987. 

Dagens kontorlokaler, Apotekergården i Orkdalsveien 53 ble kjøpt i 1993. Lokalene ble utleid til diverse virksomheter før advokatkontoret med Jon Reidar Aae og advokatsekretær Unni Danielsen flyttet inn i september 1997.

Jon Reidar Aaes datter Elisabeth fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap i 2011, og arbeidet som jurist hos NAV Laksevåg i Bergen frem til hun ble ansatt som advokatfullmektig i 2017. Hun fikk advokatbevilling i 2019.

I oktober 2023 overtar Advokat Elisabeth Aae selskapet og trer inn i rollen som daglig leder. Selskapet endrer navn til Advokatfirmaet Aae. 

 

kontor

Kontorbygget som tidligere var apotek

historie